Logo - Tenisový klub Louny Logo - Tenisový klub Louny

TENISOVÝ KLUB LOUNY

AKTUALITY

Vážení členové klubu, jeho podporovatelé a rodičové mladých nadějí,

dovolte, abych vás informoval o důležitých záležitostech Tenisového klubu Louny pro rok 2024. Chtěl bych Vás požádat o pět minut vašeho času a dočtení tohoto dokumentu až do konce.


Nafukovací hala - demontáž nafukovací haly bude probíhat v sobotu 13.dubna 2024 od 09:00h. Co největší účast dospělých je maximálně vyžadována, proto vás prosíme, přijďte.

Začátek letní sezóny - od soboty 30.března je dovoleno hrát na antukových dvorcích. Prozatím na dvorcích 1 až 4.

Valná hromada - termín je stanoven na 28.dubna 2024 od 18.00h v klubovně TK. Program bude zveřejněn cca týden před konáním členské schůze na nástěnce TK. Účast členů klubu je tentokrat nezbytná, budeme řešit zejména investice v následujících letech a s tím spojené vzatí si úvěru. Všichni členové jsou srdečně zváni.

Příspěvky 2024 - výše členských příspěvků pro rok 2024 je stanovena takto:

  • Dospělí 4 000,- Kč
  • Mládež do 18ti let a studenti 1 500,- Kč
  • Důchodci 2 500,- Kč
  • Udržovací příspěvek 500,- Kč
Žádáme všechny zájemce o členství o úhradu členských příspěvků na účet Tenisového klubu Louny 891638349/0800, do poznámky vždy uveďte jméno člena, za jakého jsou příspěvky hrazeny. POZOR - jedná se o jiné číslo účtu než na jaký jsou hrazeny tréninky mládeže!!!

Harmonogram roku 2024 - zde si můžete stáhnout nebo prohléhnout program turnajů a důležitých termínů pro rok 2024.


Závěrem bych vám rád poděkoval, že jste dočetli až sem. Velmi se těšíme na letošní sezónu a setkávání s vámi. V případě jakýchkoliv dotazů neváhejte kontaktovat Vojtěcha Vágnera na telefonu 723 232 878 nebo mailem vagnervoj@gmail.com.

S přátelským pozdravem
Vojtěch Vágner
za radu Tenisového klubu Louny, z.s.
email: info@tenis-louny.cz
tel. +420 723 232 878

HISTORIE KLUBU

Přesné datum vzniku tenisového klubu není známo. Původní dvorce stávaly v místech dnešního dětského hřiště v Masarykových sadech. Prvotní zmínka o lounském tenise je 26. října 1927, kdy byly schváleny stanovy lounského tenisového klubu, který byl zaregistrován u zemské politické správy dne 14. listopadu 1927. Valná hromada 22. března 1928 schválila do funkce předsedy klubu pana Josefa Jiráska, majitele mlýnů.

Dnešní tenisové dvorce byly postaveny v roce 1930. U příležitosti jejich otevření se zde konal exhibiční zápas mezi mistrem světa Karlem Koželuhem a slavným hercem, výborným tenistou Vlastou Burianem. Vlasta Burian hrál i přes viditelný handicap. Měl totiž poraněnou ruku. Karel Koželuh se stal 15. srpna 1930 čestným členem klubu. Není bez zajímavosti, že v roce 1931 činil členský příspěvek 140 korun pro člena staršího 14 let, 40 korun do 14 let a 50 korun pro hosta na měsíc.

3. ledna 1932 se konala v hotelu Union ustavující schůze, na které došlo ke sloučení 1. Lawn tenisového klubu s veslařským klubem VK Ohře. V čele tenisového odboru stanul Dr. Bohumil Havránek. Za okupace tenisový klub mile prosperoval, což dokladují počty členů v jednotlivých rocích (1938 – 81 členů, 1939 – 57 členů, 1940 – 78 členů, 1941 – 53 členů).

V období komunismu se tenisový klub stal součástí tělovýchovné jednoty Lokomotiva Louny. O této době v archivu města není zmínka. Za zmínku však jistě stojí dlouhá doba předsedování MUDr. Lubora Singera, který mimo jiné přispěl velkou mírou k postavení nové klubovny se sociálním zařízením a tenisové haly.

V roce 1991 došlo k osamostatnění tenisového klubu. Lokomotiva Louny bezplatným převodem předala veškerý majetek nově založenému Tenisovému klubu 91 Louny. V roce 1995 byly postaveny dva nové dvorce. Dnes má areál šest venkovních dvorců a jeden krytý. Poslední velká rekonstrukce v tenisovém klubu proběhla v roce 2009, kdy se kompletně zrekonstruovala klubovna a v roce 2011, kdy proběhla renovace kurtů 1, 2 a 3 za velkého přispění Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

ČLENSTVÍ

Pro členství v tenisovém klubu Louny je základní podmínkou zaplacení členských příspěvků a dodržování platného provozního řádu.

členské příspěvky na rok 2024:

Zájemce o členství podá písemnou nebo ústní žádost o členství v TK. Po schválení jeho žádosti uhradí členský příspěvek a stavá se členem. Každý člen má právo využívat dvorce dle platného provozního řádu. Samozřejmostí je bezplatné využívání sociálního zázemí a klubovny TK.

Každý zájemce o členství a hraní v tenisovém klubu Louny je srdečně vítán!

Jsme hrdým partnerem firmy Babolat